Dane ogólne o Augustowskich Placówkach Kultury

Rada Miejska w Augustowie uchwałą Nr IX/80/91 z dnia 19 marca 1991 roku powołała jednostkę organizacyjną o nazwie „Augustowskie Placówki Kultury”. Jednocześnie nadano statut tej jednostce, który w celu dostosowania do aktualnych unormowań prawnych i sytuacji społeczno – gospodarczej zmieniony został uchwałą nr XXIII/185/2000 Rady Miejskiej w Augustowie. Aktem tym postanowiono, że APK będą samorządową instytucją kultury, którym organizatorem jest Miasto Augustów i w skład których wchodzą: Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Augustowskie Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w budynku położonym przy ul. Hożej 7 oraz w 2 filiach (przy ul. Nowomiejskiej 100a i Tartacznej nr 19). Muzeum Ziemi Augustowskiej prowadzi działalność w budynku przy ul. Hożej nr 7, gdzie znajduje się siedziba Muzeum Etnograficznego oraz w budynku przy ul. 29 Listopada nr 5A, gdzie wystawia się ekspozycję poświęconą historii Kanału Augustowskiego. Od 2007 roku obowiązki Dyrektora APK pełni Anna Bożena Jastrzębska. Obowiązki Głównego księgowego sprawuje Bożenna Krupińska. APK zajmują się działalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury, a w szczególności: a) edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, b) gromadzeniem, dokumentowaniem, tworzeniem, ochroną i udostępnianiem dóbr kultury, c) tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, d) tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, e) rozpoznawaniem, rozbudzaniem, zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych Powyższe zadania realizowane są przede wszystkim poprzez: a) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnej aktywności kulturalnej, wernisaży twórców kultury (malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy i fotografików) oraz imprez kulturalnych, b) współdziałanie w organizacji świąt narodowych, c) integrację środowisk kombatanckich, d) promocję osiągnięć miejscowych twórców, prowadzenie bibliotek i muzeów, e) współdziałanie z innymi placówkami kultury i zakładami pracy.

Metryka strony

Udostępniający: Augustowska Placówka Kultury

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Sieńkowski

Data wytworzenia: 2017-01-10

Wprowadzający: Dariusz Sieńkowski

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Dariusz Sieńkowski

Data publikacji: 2004-03-31